marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Изаберите ваш језик

Начелник одјељења Вања Поповић
         Начелник одјељења
                
Вања Поповић

Надлежности одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију:

-    обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката вршењем инспекцијског надзора у области трговине, туризма и угоститељства, пољопривреде, водопривреде, лова и риболова, здравства, социјалне заштите и санитарне инспекције,  здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, урбанистичко-грађевинских послова у складу са законом о уређењу простора, грађења  и урбанизма, екологије, саобраћаја на подручју општине, комуналне инспекције у складу са Законом о комуналној инспекцији;
-    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
-    прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
-    припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
-    врши управне, стручне и административне и друге послове за област из свог дјелокруга;
-    врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине

У оквиру Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију образује се:

 • Одсјек за комуналну полицију

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Начелник одјељења - Вања Поповић, дипломирани просторни планер
 • Канцеларија број 29
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-053
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл:

Одсјек за комуналну полицију:

 • Шеф Одсјека за комуналну полицију - Раденко Драгојевић
 • Канцеларија број 30
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-054
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл: