marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Одјељење за финансије

Изаберите ваш језик

Начелник одјељења Небојша Јунгић
         Начелник одјељења
               
Небојша Јунгић

Надлежности Oдјељења за финансије:

-    извршавa и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области финансирања, буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства;
-    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
-    прати  остваривање политике финансирања у општини;
-    припрема нацрт буџета општине и завршни рачун;
-    врши контролу, правилност и законитост коришћења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других  органа који се финансирају из буџета;
-    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
-    прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
-    припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
-    припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
-    врши управне, стручне и административне те друге послове за област из свог дјелокруга;
-    врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

  • Начелник oдјељења - Небојша Јунгић, магистар економских наука
  • Kанцеларија број 47
  • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
  • Контакт телефон: 051/553-059
  • Факс: 051/553-015
  • И-мејл: