marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Одјељење за општу управу

Изаберите ваш језик

Начелник одјељења за општу управу Мирољуб Васић
         Начелник одјељења
           
Мирољуб Васић

Надлежности Oдјељења за општу управу су:
-  
 извршава и обезбјеђује примјену Закона, других прописа и општих аката који се односе на послове опште управе, грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др), мјесне заједнице, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара;
-    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
-    припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
-    припрема  аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга;
-    врши управне, стручне и административне послове за област из свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
-    врши управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

Одјељење за општу управу има два одсјека:

 • Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије
 • Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и заједничке послове

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Начелник oдјељења - Мирољуб Васић, дипл. инж. шумарства
 • Kанцеларија број 21
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-031
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл:

Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије

 • Шеф одсјека: Слађана Глигорић
 • Kанцеларија број 10
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-025
 • Факс: 051/553-015

Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и заједничке послове

 • Шеф одсјека: Витомир Ђурић
 • Kанцеларија број 18
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-029
 • Факс: 051/553-015