marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Изаберите ваш језик

Начелника одјељења Славиша Блаженовић
                    Начелник одјељења
                 Славиша Блаженовић

Надлежности одјељења за привреду и друштвене дјелатности:

-    извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима;
-    припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
-    припрема  аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга;
-    врши управне, стручне и административне послове за област из свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
-    врши управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

  • Начелник одјељења - Славиша Блаженовић, магистар пољопривредних наука
  • Канцеларија број 8
  • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
  • Контакт телефон: 051/553-043
  • Факс: 051/553-015
  • И-мејл:
ОБ-02.01 Захтјев за регистрацију (промјену, одјаву) предузетника - Образац СП-1
ОБ-02.02 Захтјев за доношење рјешења о пољопривредној сагласности
ОБ-02.03 Захтјев за доношење одобрења за привремену промјену намјене пољопривредног земљишта
ОБ-02.04 Захтјев за издавање одобрења за вршење превоза за властите потребе
ОБ-02.05 Захтјев за издавање лиценце за превозника (Лиценца-Д)
ОБ-02.06 Захтјев за издавање лиценце за возило
ОБ-02.07 Захтјев за ослобађања плаћања комуналне таксе
ОБ-02.08 Излазак комисије за утврђивање штете на пољопривредном газдинству
ОБ-02.09 Излазак комисије за утврђивање и надокнаду штете учињене од стране медвједа
ОБ-02.10 Захтјев за категоризацију угоститељских објеката
ОБ-02.11 Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за новорођену дјецу
ОБ-02.12 Захтјев за издавање (продужење) пловидбене дозволе
ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА И САГЛАСНОСТИ
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНО ПРИМАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОМ РОДИТЕЉУ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ОБРАЗАЦ - ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ ДОДИЈЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕНИШТВА