marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Одсјек за послове Скупштине општине

Изаберите ваш језик

Надлежности:

 • врши стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине општине, предсједника Супштине општине, комисија, одбора Скупштине општине, њених органа и радних тијела;
 • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине уколико припрема тих аката није у надлежности одјељења и начелника општине.
  припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности;
 • врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника општине челинац;
 • врши послове протокола предсједника Скупштине општине;
 • врши дактилографске послове за потребе Скупштине општине;
 • врши друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама начелника општине.

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Канцеларија број 48
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-018
 • Факс: 051/553-017
 • И-мејл: