marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Стручна служба начелника општине

Изаберите ваш језик

Стручна служба начелника општине:

 • врши стручне, административне, техничке и друге послове за потребе начелника општине и замјеника начелника општине
 • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине и начелник општине уколико припрема тих аката није у надлежности одјељења
 • извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општих аката који се односе на послове цивилне заштите и јавну набавку роба, услуга
 • информише јавност о раду Скупштине општине и начелника општине
 • врши послове протокола начелника и замјеника начелника општине
 • врши управне послове који су у надлежности начелника општине
 • врши дактилографске послове за потребе начелника општине
 • врши друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама начелника општине.

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Kанцеларија број 39
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-013
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл: