marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Stručna služba načelnika opštine

Izaberite vaš jezik

Stručna služba načelnika opštine:

 • vrši stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe načelnika opštine i zamjenika načelnika opštine
 • priprema nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine ukoliko priprema tih akata nije u nadležnosti odjelјenja
 • izvršava i obezbjeđuje primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na poslove civilne zaštite i javnu nabavku roba, usluga
 • informiše javnost o radu Skupštine opštine i načelnika opštine
 • vrši poslove protokola načelnika i zamjenika načelnika opštine
 • vrši upravne poslove koji su u nadležnosti načelnika opštine
 • vrši daktilografske poslove za potrebe načelnika opštine
 • vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukama načelnika opštine.

KONTAKT - PODACI:

 • Kancelarija broj 39
 • Prvog Krajiškog proleterskog batalјona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-013
 • Faks: 051/553-015
 • E-mail: