marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Сви обрасци на једном мјесту

Изаберите ваш језик

Обрасци Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

Привреда

ОБ-02.01 Захтјев за регистрацију (промјену, одјаву) предузетника - Образац СП-1
ОБ-02.02 Захтјев за доношење рјешења о пољопривредној сагласности
ОБ-02.03 Захтјев за доношење одобрења за привремену промјену намјене пољопривредног земљишта
ОБ-02.04 Захтјев за издавање одобрења за вршење превоза за властите потребе
ОБ-02.05 Захтјев за издавање лиценце за превозника (Лиценца-Д)
ОБ-02.06 Захтјев за издавање лиценце за возило
ОБ-02.07 Захтјев за ослобађања плаћања комуналне таксе
ОБ-02.08 Излазак комисије за утврђивање штете на пољопривредном газдинству
ОБ-02.09 Излазак комисије за утврђивање и надокнаду штете учињене од стране медвједа
ОБ-02.10 Захтјев за категоризацију угоститељских објеката
ОБ-02.11 Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за новорођену дјецу
ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ - ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА И САГЛАСНОСТИ
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНО ПРИМАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОМ РОДИТЕЉУ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Обрасци Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Просторно уређење

ОБ-03.01 Захтјев за издавање овјереног извода из регулационог плана
ОБ-03.02 Захтјев за издавање локацијских услова
ОБ-03.03 Захтјев за издавање локацијских услова за рекламне медије
ОБ-03.04 Захтјев за обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте
ОБ-03.05 Захтјев за издавање грађевинске дозволе
ОБ-03.06 Захтјев за издавање еколошке дозволе
ОБ-03.07 Захтјев за издавање употребне дозволе
ОБ-03.08 Захтјев за прекоп јавне површине
ОБ-03.09 Захтјев за постављање рекламног медија
ОБ-03.10 Захтјев за продужење рјешења за рекламни медиј
ОБ-03.11 Захтјев за постављање транспарента
ОБ-03.12 Захтјев за коришћење такси стајалишта
ОБ-03.13 Захтјев за заузимање јавне површине
ОБ-03.14 Захтјев за заузимање јавне површине у дане зборова
ОБ-03.15 Захтјев за закуп пословног простора
ОБ-03.16 Захтјев за статусну промјену, промјену овлашћених лица или гашење ЗЕВ
ОБ-03.17 Захтјев за издавање дозволе за уклањање објекта
ОБ-03.18 Захтјев за легализацију бесправног објекта
ОБ-03.19 Захтјев за издавање рјешења о кућном броју
ОБ-03.20 Захтјев за доношење рјешења о легалности