marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Измјена дијела Регулационог плана дијела центра Челинца на јавном увиду до 29. маја

Изаберите ваш језик

Мјере продужене до 28. септембра

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Челинац даје друго обавјештење за јавност и власнике непокретности за измјену дијела Регулационог плана дијела центра Челинца за локалитет који омеђују Улице Цара Лазара, Краља Петра I Карађорђевића, Мајданпечка и поток Балатин у Челинцу о излагању Нацрта плана на јавни увид.

Обавјештава се јавност и власници непокретности на подручју за којe се доноси План да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана дијела центра Челинца за локалитет који омеђују Улице Цара Лазара, Краља Петра I Карађорђевића, Мајданпечка и поток Балатин у Челинцу изложен на јавни увид у периоду од 29. априла до 29. маја 2024. године.
Нацртом плана обухваћен је простор у Улици Цара Лазара, а односи се на парцеле означене као к.ч. бр. 784/44, 786/18, 784/45 и 786/29 све к.о. Челинац Доњи, у површини од око 0.164 ha. Нацрт плана је изложен на јавни увид у канцеларији бр. 27. Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Челинац и просторијама „План“ д.о.о. Бања Лука, Улица Слободана Кустурића бр. 4 сваким радним даном од 8,00 – 15,00 часова.
Нацрт Плана је објављен и на интернет страници општине, у рубрици „Актуелно“.
Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеску која се налази у просторијама у којима је Нацрт изложен или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Челинац, најкасније до 29.05.2024. године.