marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - O Čelincu

Izaberite vaš jezik

Položaj, klima i zemljište

Položaj

Koordinate: 44°43′ S 17°19′ I


Opština Čelinac se nalazi u sjeverozapadnom, brdsko-ravničarskom dijelu Republike Srpske. Graniči sa opštinama Banja Luka, Laktaši, Prnjavor, Kotor Varoš, Teslić i Kneževo.
Čelinac je smješten u dolini rijeke Vrbanje, gotovo na ulazu u Banjaluku od koje je udalјen 12 km jugoistočno.
Površina opštine je 362 km² i na njoj živi 16.974 stanovnika (prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013) u 30 naselјenih mjesta koja su teritorijalno organizovana u 17 mjesnih zajednica.
Važna karakteristika prostora opštine Čelinac jeste to da se ona nalazi u središnjem dijelu banjolučke regije, te preko njene teritorije prolaze magistralni, regionalni i želјeznički putni pravci koji povezuju cijelu regiju. Najznačajniji je putni pravac koji Čelinac povezuje sa Banjom Lukom, te sa aerodromom Banja Luka i autoputem Zagreb-Beograd.
Želјeznički magistralni pravac Banja Luka-Doboj povezuje kostur opštine Čelinac. Na prostoru opštine postoje svi preduslovi za kvalitetno odvijanje putničkog i teretnog želјezničkog saobraćaja.
Na osnovu svega navedenog može se reći da opština Čelinac ima izuzetno povolјan geostrateški položaj unutar Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Južni i jugozapadni dio opštine prostire se na nadmorskoj visini do 759 m, dok se u sjevernom dijelu opštine, koji je po prostranstvu i najveći, nadmorska visina kreće od 300 do 600 m. Na ušću rijeke Jošavke u Vrbanju je najniža nadmorska visina Čelinca od 196 m.

Klima

Klima na području opštine Čelinac je umjereno kontinentalna, uz uticaj kontinentalne sa područja Panonske nizije i planinske klime sa masiva Manjače, Vlašića i Čemernice. Srednja godišnja temperatura je 10,4°C, s tim da je decembar najhladniji mjesec sa prosječnom temperaturom od -6°C, a najtopliji je juli sa prosječnom temperaturom od 26°C. Izraženo godišnje kolebanje temperature, kao i visoka amplituda apsolutnih ekstremnih temperatura odražava visok stepen kontinentalnosti klime. Nisu rijetke zime kada se temperatura spušta ispod -20°C, ni lјeta kada je temperatura preko 40°C.
Teritorija opštine ispresijecana je tokovima rijeka Vrbanje, Jošavke, Ukrine, Turjanice i Švrakave. Prosječna godišnja količina padavina na području Čelinca je oko 1000 mm, od čega najviše u julu i novembru, a najmanje u februaru. U godini prosječno ima 130 dana sa padavinama.
Srednja godišnja oblačnost iznosi oko 62%. Vegetacioni period za ovo područje je 190-200 dana. Prosječna relativna vlažnost vazduha je 77 %.
Značajan klimatski faktor na ovom području je pojava vjetrova. U toku godine dominiraju vjetrovi iz sjeveroistočnog i sjevernog pravca, a rjeđe je učešće zapadnog i sjeverozapadnog vjetra.
Na području opštine ne postoji ograničavajući faktor za uspješno gajenje većine kontinentalnih ratarskih, povrtlarskih i voćnih bilјnih vrsta.

Zemlјište

Na osnovu broja različitih tipova zemlјišta, nameće se zaklјučak da je ovo područje dosta raznoliko. Ukupna površina opštine Čelinac je 36.181 ha. Navedena površina zemlјišta je klasifikovana na:
• oranice i bašte ----------------11.692 ha
• pašnjake ---------------------------4.361 ha
• livade ------------------------------1.292 ha
• voćnjake i vinograde --------------999 ha
• šume ------------------------------19.144 ha
• neobradivo zemlјište ----------1.218 ha
Opština Čelinac se po površini šuma, vrsti i kvalitetu drvne mase svrstava među bogatije na banjolučkoj regiji, a plantažnim uzgojem prednjači u Republici Srpskoj. Od ukupne površine opštine pod šumama se nalazi 19.144 ha ili 53 %.
Visoke šume sa prirodnom obnovom prostiru se na površini od 10.089 ha, šumske kulture četinara 1.988 ha, izdaničke šume 1.506 ha, dok ostatak površina pod šumama čine goleti i šiblјaci.
Šumsko bogatstvo i primarni prerađivači drveta stvaraju preduslove za razvoj drvne indstrije, a posebno uslove za finalizaciju proizvoda od drveta. Sa druge strane, velika prostranstva pod šumom obezbjeđuju stanište različitim vrstama divlјači, od kojih su najkarakterističnije srna, zec, kuna, lisica i divlјa svinja, te razne vrste glodara i gmizavaca.