marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Radna tijela Skupštine opštine

Izaberite vaš jezik

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganja i razmatranja akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja osnivaju se komisije, odbori i savjeti kao stalna i povremena radna tijela Skupštine.

Radna tijela imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine.

Komisije rade u sjednicama koje su javne. Komisija sarađuje sa drugim komisijama i radnim tijelima i može sa njima održavati zajedničke sjednice.

Skupština opštine obrazuje kao stalna radna tijela sljedeće komisije i odbore:

1. Komisija za statut i propise

-    VELIBOR MIKAĆ, predsjednik
-    MAJA MAGLOV, zamjenik predsjednika   
-    ŽELjKO KUZMANOVIĆ
-    DEJANA BRANKOVIĆ
-    TAMARA VRHOVAC     

2. Komisija za budžet i finansije

-    MOMČILO ZELjKOVIĆ, predsjednik
-    GOJKO DUJAKOVIĆ, zamjenik predsjednika       
-    MILOVAN VUJIČIĆ   
-    GORAN TRIVIĆ             
-    OGNjEN ALEKSIĆ        

3. Komisija za nagrade i priznanja

-    ZORICA PEJIĆ, predsjednik
-    DRAŠKO MALIĆ, zamjenik predsjednika             
-    SINIŠA BEGOVIĆ                                           
-    DARIJA ĐEKIĆ
-    NIKOLA RADONjIĆ               

4. Komisija za vjerska pitanja

-    RADOMIR TRIVIĆ, predsjednik
-    SINIŠA TEŠIĆ, zamjenik predsjednika                                     
-    SAŠA DELIĆ                   

5. Komisija za sport i kulturu

-    SINIŠA BEGOVIĆ, predsjednik
-    DRAGAN PREDIĆ, zamjenik predsjednika             
-    SINIŠA TEŠIĆ,                                     
-    NEBOJŠA STARČEVIĆ     
-    MIROSLAV MODIĆ      

6. Komisija za omladinu

-    IVAN SAVIČIĆ, predsjednik
-    BOJAN TOPIĆ, zamjenik predsjednika
-    SANDRA JANKOVIĆ                             
-    NIKOLA ZELjIĆ      
-    NIKOLA OSTOJIĆ   

7. Komisija za boračka pitanja

-    GOJKO DUJAKOVIĆ, predsjednik
-    VELIBOR MIKAĆ  
-    DRAGAN KIČIĆ,     
-    MIRA DUBRAVAC    
-    DRAGOLjUB MARINKOVIĆ

8. Komisija za ravnopravnost polova

-    BORIS KUZMANOVIĆ, predsjednik
-    DARIJA ĐEKIĆ, zamjenik predsjednika
-    MILAN NEŠIĆ
-    NATALIJA STOJANOVIĆ
-    IRENA TRBIĆ

9. Komisija za izbor i imenovanje

-    DRAGAN PREDIĆ, predsjednik
-    NIKOLA RADONjIĆ, zamjenik predsjednika
-    DRAGAN KIČIĆ
-    MIROSLAV JANKOVIĆ
-    DRAŠKO MALIĆ

10. Komisija za prostorno uređenje:

-    MIROSLAV JANKOVIĆ, predsjednik
-    ŽELjKO KUZMANOVIĆ, zamjenik predsjednika
-    MOMČILO ZELjKOVIĆ   
-    MILAN PEJANOVIĆ  
-    VITOMIR KUZMANOVIĆ

11. Etički odbor

-    RADOMIR TRIVIĆ, predsjednik
-    SANDRA JANKOVIĆ, zamjenik predsjednika
-    SANjA GREB RADMANOVIĆ
-    JADRANKA BERIĆ
-    DARKO JANKOVIĆ

12. Odbor za zaštitu ljudskih prava, društveni nadzor i predstavke

 -    MAJA MAGLOV, predsjednik
 -    BORIS KUZMANOVIĆ, zamjenik predsjednika
 -    ZORICA PEJIĆ,           
 -    MILOVAN VUJČIĆ     
 -    MILAN NEŠIĆ                         

13. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

 -    SANDRA JANKOVIĆ, predsjednik
 -    IVAN SAVIČIĆ, zamjenik predsjednika  
 -    RADOMIR TRIVIĆ    
 -    MILOVAN TODOROVIĆ
 -    VINKO DžOMBIĆ

14. Odbor za zdravstvo

-    NIКOLA RADONJIĆ
-    SANJA GREB RADMANOVIĆ
-    IVAN SAVIČIĆ
-    MAJA MAGLOV
-    VESELIN PAJIĆ 
-    IRENA TOPIĆ
-    IGOR ĐURIĆ
-    DRAGANA TOPIĆ
-    RENATA SLIJEPČEVIĆ