marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

Izaberite vaš jezik

Načelnik odjeljenja Vanja Popović
            Načelnik odjeljenja
                 
Vanja Popović

Nadležnosti Odjeljenjа za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

-    obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poljoprivrede, vodoprivrede, lova i ribolova, zdravstva, socijalne zaštite i sanitarne inspekcije,  zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti, urbanističko-građevinskih poslova u skladu sa zakonom o uređenju prostora, građenja  i urbanizma, ekologije, saobraćaja na području opštine, komunalne inspekcije u skladu sa Zakonom o komunalnoj inspekciji;
-    primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine,
-    prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima;
-    priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga;
-    vrši upravne, stručne i administrativne i druge poslove za oblast iz svog djelokruga;
-    vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i načelnik opštine

U okviru Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju obrazujе se:

 • Odsjek za komunalnu policiju

KONTAKT - PODACI:

 • Načelnik odjeljenja - Vanja Popović, diplomirani prostorni planer
 • Kancelarija broj 29
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-053
 • Faks: 051/553-015
 • I-mejl:

Odsjek za komunalnu policiju:

 • Šef odsjeka za komunalnu policiju - Radenko Dragojević
 • Kancelarija broj 30
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-054
 • Faks: 051/553-015
 • I-mejl: