marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Izaberite vaš jezik

Načelnik odjeljenja Miloš Džombić
            Načelnik odjeljenja
                
Miloš Džombić

Nadležnosti Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove:

-    obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama  u okviru propisane nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih ovlašćenja;
-    primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
-    prati stanje  u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijative za rješavanje i predlaže rješavanje u tim oblastima;
-    priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
-    priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga;
-    vrši upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove izdavanja  urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebnih dozvola;
-    vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;
-    vrši kontrolu korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i predlaže naknade za korišćenje istog;
-    vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija);
-    vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i načelnik opštine

KONTAKT - PODACI:

  • Načelnik odjeljenja - Miloš Džombić, dipl. inž. geodezije
  • Kancelarija broj 26
  • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
  • Kontakt telefon: 051/553-038
  • Faks: 051/553-015
  • E-mail: