marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Nacrt izmjena i dopuna Plana parcelacije na javnom uvidu do 12. februara

Izaberite vaš jezik

U subotu 27. jula u pojedinim ulicama obustava saobraćaja

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Čelinac daje drugo obavještenje za javnost i vlasnike nepokretnosti na području za koje se donose izmjene i dopune Plana parcelacije za izgradnju pratećih sadržaja u službi objekata benzinske pumpe na zemlјištu označenom kao k.č. br. 399/3, 399/4 i 399/5 k.o. Dubrava Stara o izlaganju Nacrta plana na javni uvid:

Obavještava se javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koji se donosi Plan da je Nacrt izmjena i dopuna plana parcelacije za izgradnju pratećih sadržaja u službi objekata benzinske pumpe na zemlјištu označenom kao k.č. br. 399/3, 399/4 i 399/5 k.o. Dubrava Stara izložen na javni uvid u periodu od 12. januara do 12. februara 2024. godine.
Nacrtom plana obuhvaćene su parcele označene kao k.č. br. 399/3, 399/4, 399/5, 399/1, 399/9, 399/13, 399/7 sve k.o. Dubrava Stara i dijelovi parcela označenih k.č. br. 403, 399/10 i 399/8 sve k.o. Dubrava Stara u površini od oko 2.28 ha i izložen je na javni uvid u kancelariji br. 27. Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Čelinac i prostorijama HKP Consulting d.o.o. Banja Luka, Ulica Petra Kočića br. 5, svakim radnim danom od osam do 15 časova.
Nacrt plana objavlјen je i na internet stranici opštine Čelinac.
Svako fizičko i pravno lice može dati primjedbe, prijedloge i mišlјenje na planska rješenja upisom u svesku koja se nalazi u prostorijama u kojima je Nacrt izložen, ili u pisanoj formi dostaviti Odjelјenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Čelinac, najkasnije do 12.2.2024. godine.